Konsultacje społeczne w Węgrowie
Opublikowano: 31.08.2018, wyświetleń: 1837
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu:

„Program Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii na temat projektu Programu.
W załączeniu znajduje się ogłoszenie o konsultacjach, projekt Programu oraz formularz konsultacji. Pisemne opinie należy dostarczyć do 14 września 2018 r. do biura obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim w Węgrowie lub elektronicznie na e-mail:

Swoje uwagi można wnieść ustnie do protokołu podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt