Nabór do Dziennego Domu Senior +
Opublikowano: 09.01.2020, wyświetleń: 2259
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Węgrowie.

Kierownik Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie i kierownik Dziennego Domu „Senior+” zaprasza do udziału w zajęciach organizowanych przez Dzienny Dom „Senior+” w Węgrowie.

Placówka zlokalizowana jest w Węgrowie na ul. Żeromskiego 4a, dysponuje 30 miejscami.

Do placówki przyjmowane będą osoby na podstawie środowiskowego wywiadu rodzinnego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego CPS i wydanej decyzji administracyjnej.

Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

1) osoba jest nieaktywna zawodowo,

2) osoba jest w wieku 60+,

3) zamieszkuje na terenie miasta Węgrów

4) brak przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w proponowanych zajęciach.

Uczestnik placówki ponadto musi być samodzielny w zakresie podstawowych czynności higienicznych i żywieniowych.

Dzienny Dom „Senior+” zapewni uczestnikom następujące usługi:

1) socjalne, w tym jeden gorący posiłek

2) edukacyjne,

3) kulturalno-oświatowe,

4) sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej lub kinezyterapii,

5) aktywizujące społecznie,

6) terapii zajęciowej.

Placówka będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8.00 – 16.00. Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior+” może być odpłatne w zależności od posiadanych dochodów uczestnika.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji dochodowej kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Węgrowie zapraszamy do składania wniosków w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie w godz. 8.00-16.00. Druki wniosku wraz z załącznikami dostępne będą w siedzibie CPS w Węgrowie oraz na stronie internetowej www.cps.wegrow.pl w zakładce Dzienny Dom „Senior+”.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: (25) 792-20-57

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt