Umowa o partnerstwie w sprawie zdalnego nauczania
Opublikowano: 02.07.2020, wyświetleń: 754
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

W dniu 1 lipca 2020 roku Burmistrz Paweł Marchela przy kontrasygnacie Skarbnik Agnieszki Kądzieli-Biernat podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Z ramienia Województwa Mazowieckiego w uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli Wicemarszałek Elżbieta Lanc, Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Mirosław Krusiewicz.

Reprezentanci z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego opowiedzieli jakie działania będą towarzyszyły projektowi i co wchodzi w jego zakres.

Dla Miasta Węgrowa umowa ta oznacza między innymi sfinansowanie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II i zakup oprogramowania w ramach modułów edukacyjnych, dzięki którym możliwe będzie nauczanie wszystkich przedmiotów w ramach nowoczesnych technologii.

Wybrani nauczyciele oraz uczniowie przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Wsparcie otrzymają wszyscy uczniowie, z naciskiem na tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami a także nieposiadających warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Projekt zostanie sfinansowany w całości ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł.

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt