Informacja
Opublikowano: 08.06.2018, wyświetleń: 2283
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

W bieżącym tygodniu ukazało się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki rozstrzygnięcie Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018.

Po ogłoszeniu listy gmin, które otrzymają w ramach programu dofinansowanie na budowę Otwartych Stref Aktywności, opublikowane zostały nieprawdziwe i niepełne informacje dotyczące braku dofinansowania dla Miasta Węgrów. Aby Mieszkańcy Węgrowa mieli rzetelną i kompletną wiedzę w tym temacie, informujemy:

  1. 12 lutego 2018 roku Miasto Węgrów złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy Aktywności nad Zalewem w Węgrowie. Całkowity koszt zadania oszacowano na 109 891,00 zł., z czego 59 891,00 zł. zostało zabezpieczone w budżecie miasta jako wkład własny, natomiast 50 000,00 zł. pochodziłoby ze środków ministerstwa.
  2. Miasto Węgrów złożyło wniosek licząc na dofinansowanie zadania mimo, że jednym z kryteriów oceniania był wskaźnik G  (wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy), który to wskaźnik dla Węgrowa w 2018 roku wynosi 2101,3.
  3. Ministerstwo Sportu i Turystyki podając listę gmin, który otrzymają dofinansowanie poinformowało, „że kryterium oceny wniosków w ww. programie był wskaźnik G. Wnioski, które spełniły założenia programowe oraz posiadają wskaźnik G nie wyższy niż 1.350 zostały zaopiniowane pozytywnie”.
  4. Miasto Węgrów nie otrzymało dofinansowania na budowę Otwartej Strefy Aktywności wyłącznie dlatego, że posiada wskaźnik G powyżej 1.350.

Brak dofinansowania nie wynika więc z braku aktywności miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, braku kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego czy też złego zarządzania miastem, jak sugerują niektóre publikacje czy wpisy w Internecie.

Poniżej link do strony z rozstrzygnięciem:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt