Informacja na temat budżetu miasta na rok 2019 oraz obowiązujących w roku 2019 stawek podatkowych
Opublikowano: 31.12.2018, wyświetleń: 1028
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

W dniu 27.12.2018r. Rada Miejska Węgrowa uchwaliła budżet miasta na 2019r.

 

 

 

 

Dokument zakłada następujące wielkości:

Dochody                     67.996.858

w tym:

dochody bieżące          59 845 409

dochody majątkowe      8 151 449

 

Wydatki                      64.476.858

w tym:

Wydatki bieżące           53 143 825,00

Wydatki majątkowe      11 333 033,00

 

Wynik budżetu           +3.520.000

Przychody                                0

Rozchody                     3.520.000

 

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. wynosi 9.199.700 zł, wobec  planowanego na 31.12.2018r. - 12.719.700zł, co oznacza spadek zadłużenia o 27,7%. Zadłużenie na 31.12.2019r. stanowi 13,5% planowych dochodów ogółem. Wydatki związane z obsługą zadłużenia (spłaty rat pożyczek, wykup obligacji, koszty obsługi zadłużenia) szacowane są na poziomie  3.926.517zł, co stanowi 5,8% planowanych dochodów ogółem.

W 2019r. obowiązują niezmienione stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Podstawą ustalenie stawki podatku rolnego na 2019 r. jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Monitor Polski z 2018r. poz. 1004). Zgodnie z treścią komunikatu ww. średnia cena skupu żyta wyniosła 54,36 zł za 1 dt. W związku z powyższym stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2019 roku wyniesie 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta), dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych, stawka podatku rolnego wyniesie 271,80 zł za 1 ha fizyczny (równowartość pieniężna 5,0 dt żyta).Podstawą ustalenia stawki podatku leśnego na 2019r. jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1005). Zgodnie z treścią komunikatu ww. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,98 zł za 1 m³. Stawka podatku leśnego za 1 ha na rok podatkowy 2019 wyniesie 42,2356 zł (191,98 zł x 0,220).

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt