Rekrutacja do miejskich przedszkoli
Opublikowano: 04.03.2019, wyświetleń: 765
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Od 4 marca rozpoczęła się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.

Aby zapisać dziecko do wybranego przedszkola, należy złożyć w nim wypełnioną kartę zgłoszeniową. Formularz dostępny jest w poszczególnych placówkach oraz na naszej stronie internetowej (do pobrania w załączeniu). Wnioski można składać od 4 do 29 marca br.

Terminy rekrutacji :

1. od 4 marca 2019r. do 29 marca 2019r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola dla osób zamieszkałych na terenie miasta Węgrowa.

2. do 5 kwietnia 2019r. – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.

3. do 8 kwietnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. do 12 kwietnia 2019r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5. do 17 kwietnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Węgrowa. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta Węgrowa mogą być przyjęte, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina będzie nadal dysponować wolnymi miejscami w przedszkolach publicznych.

W przypadku, jeśli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania w Węgrowie przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

-        wielodzietność rodziny kandydata;

-        niepełnosprawność kandydata;

-        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską Węgrowa:

- oboje rodzice kandydata pracują, w tym rodzic samotnie wychowujący dziecko - 10 pkt.;

- jedno z rodziców pracuje - 5 pkt.;

- rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola - 2 pkt.;

- deklarowany pobyt kandydata w przedszkolu przekracza liczbę godzin ponad podstawę programową tj. powyżej 5 godzin - 2 pkt. za 1 godzinę.

Wszyscy zainteresowani rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje w przedszkolach i zapoznać się z ofertami poszczególnych placówek.

Wykaz przedszkoli:

Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego, ul. Klonowa 4, 07-100 Węgrów, tel. (025) 792 33 14

Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”, ul. 11 Listopada 1, 07-100 Węgrów, tel. (025) 792 43 52

Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. Wieniawskiego 1, 07-100 Węgrów, tel. (025) 792 27 45

Oddział przedszkolny:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, ul. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów, tel. (025) 792 30 97

Wzory wniosków i oświadczeń znajdują się w załącznikach.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt