15 lat w UE!
Opublikowano: 30.04.2019, wyświetleń: 2290
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

1 maja mija 15 lat od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej

Wstąpienie Polski do Unii odegrało znaczący wpływ na rozwój całego kraju. W Mieście Węgrów w latach 2004-2019 również dokonało się wiele zmian, dzięki uzyskanym z Unii Europejskiej środkom. Na  terenie miasta Węgrowa wykonano szereg projektów o łącznej wartości 190 823 782,40 zł., których realizacja była możliwa dzięki 100 825 593,40 zł. dofinansowania pozyskanego z Unii Europejskiej.

 

 

Dofinansowanie UE pochodziło z następujących funduszy:

1.Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.Europejskiego Funduszu Społecznego

3.Funduszu Spójności

4.Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

5. Komisji Europejskiej w ramach Programu „Europa dla Obywateli”.

Miasto Węgrów i jednostki podległe uzyskało 67 460 897,67zł. dofinansowania, a całkowita wartość projektów wykonanych przy wykorzystaniu środków  unijnych wyniosła 105 440 836,90 zł.

Miasto Węgrów wykonało 31 projektów: 5 projektów dotyczyło  inwestycji w infrastrukturę drogową, projekt dotyczący rewitalizacji przestrzeni publicznej, dwa projekty z zakresu telekomunikacji i e- usług, cztery projekty z zakresu ochrony środowiska, dwa projekty w infrastrukturę służącą kulturze i sztuce, dwa projekty z zakresu turystyki, dziesięć projektów z zakresu nauki i edukacji, projekt dotyczący pomocy społecznej, dwa projekty dotyczące współpracy międzynarodowej, przygotowano również dwa dokumenty strategiczne.

Wśród projektów wykonanych przez Miasto Węgrów, warto wyróżnić: modernizację Zalewu i starorzecza Liwca, Rewitalizację Rynku Mariackiego, modernizację Węgrowskiego Ośrodka Kultury, modernizację dróg lokalnych na osiedlu Błonie, Kościuszki, Alei Partyzantów i ul.Szerokiej, ulic Kilińskiego i Piwnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw, oraz szereg projektów edukacyjnych.

Węgrowscy przedsiębiorcy uzyskali 20 051 416,57zł. dofinansowania na rozwój firm (badania i rozwój, innowacje, telekomunikacja i e- usługi) co pozwoliło na realizację 22  projektów o wartości 70 380 943,72 zł. Organizacje pozarządowe i parafie uzyskały 12 182 638,25 zł. dofinansowania na realizację 13 projektów z dziedziny kultury i sztuki, edukacji, pracy i integracji społecznej. Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów wiejskich Oś LEADER uzyskali 1 130 641,00 zł. dofinansowania, co pozwoliło na realizację 10 projektów o łącznej wartości 1 338 782,00zł.

 # DziękUEmy!

1

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt