RAPORT O STANIE MIASTA WĘGROWA
Opublikowano: 06.06.2019, wyświetleń: 1109
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika
Dołączone pliki
RAPORT O STANIE MIASTA WĘGROWA
 
Szanowni Mieszkańcy Węgrowa,
 

Informuję, że podczas sesji Rady Miejskiej Węgrowa w dniu 30 maja 2019 r. przedłożyłem Radnym Rady Miejskiej Raport o stanie Miasta Węgrowa za 2018 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Raport o stanie Miasta Węgrowa za rok 2018 Rada Miejska będzie rozpatrywała podczas sesji 25 czerwca 2019 r. Na podstawie wspomnianego przepisu mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad raportem. Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w debacie składają do Przewodniczącej Rady Miejskiej Węgrowa pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który jest zwołana sesja Rady Miejskiej, na której będzie przedstawiany raport.
Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, pokój nr 8b I piętro, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r.

 

                                                                                                                        Burmistrz Miasta

                                                                                                                         Paweł Marchela

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt