Prezentacja Podstrefy Węgrów
Opublikowano: 20.06.2012
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Podstrefę Węgrów o powierzchni 29,33 ha włączono do TSSE

dn. 21 kwietnia 2010 r.

Położenie

Miasto Węgrów położone jest 80 km na wschód od Warszawy, w odległości 28 km od autostrady A2. Podstrefa Węgrów zlokalizowana jest w północnej części miasta przy drodze krajowej nr 62. Obszar składa się z dwóch kompleksów o pow. ok. 15 ha każdy. W zależności od potrzeb inwestora istnieje możliwość wydzielenia działki inwestycyjnej o powierzchni min. 2000 m2.

Właściciel

Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych o/ Warszawa (dzierżawca Miasto Węgrów)
Inwestorzy: Mayenne Sp. z o.o. (działki nr 590/6 i 590/8 o łącznej pow. 3,95 ha).

Infrastruktura

Teren uzbrojony jest w elektryczność i wodę, natomiast gaz i kanalizacja znajdują się w odległości 1300 m.


Cena gruntów

Około 30-40 zł/m2 brutto – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego przez ANR.


Przeznaczenie

Teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym ustalono podstawowe przeznaczenie magazynowo – produkcyjne z towarzyszącą funkcją usługową.


Mapa nr 1. Dostępne tereny inwestycyjneKontakt:

Sylwia Żółkowska, inspektor, Urząd Miejski w Węgrowie tel. 25 792 33 18 w. 205

Agencja Rozwoju Przemysłu s.a. o/Tarnobrzegu
tel. 15 822 99 99
www.tsse.arp.pl


Mapa nr 2. Lokalizacja
  
Korzyści dla Inwestorów:

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN może ubiegać się o uzyskanie pomocy publicznej, w formie zwolnień podatkowych.
Podstawą do korzystania z niej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy.
Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu:
•    kosztów nowej inwestycji
•    utworzenia nowych miejsc pracy (wyboru dokonuje inwestor).

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego uzależniona jest od wielkości firmy i wynosi:
•    55 % - w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
•    45 % - w przypadku średnich przedsiębiorców,
•    35 % - w przypadku dużych przedsiębiorców

Na terenach włączanych do stref po 1 stycznia 2009 r. obowiązują kryteria dotyczące nowych inwestycji. Inwestor musi spełnić jedno z niżej wymienionych kryteriów:


      
Podatki i zwolnienia lokalne:


Firmy rozpoczynające działalność na terenie Podstrefy Węgrów w początkowym okresie działalności będą mogły liczyć na ulgi w podatku od nieruchomości.

Wysokość stawek podatków obowiązujących w Węgrowie w 2016 roku dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej:

  •     od gruntów – 0,86 PLN od 1 m² powierzchni,
  •    od budynków lub ich części – 22,40 PLN od 1 m² powierzchni użytkowej,
  •     od budowli – 2% ich wartości.

Ponadto zapewniamy wsparcie dla Inwestorów ze strony Urzędu Miasta oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jako Zarządzającego TSSE.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt