Nagroda Burmistrza Miasta Węgrowa dla Nauczycieli i Dyrektorów Placówek Oświatowych Miasta Węgrowa
Opublikowano: 30.01.2020
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Dołączone pliki

„Nagroda Burmistrza Miasta Węgrowa dla Nauczycieli i Dyrektorów Szkół i Przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze"

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom posiadającym bardzo dobre wyniki w pracy przyznawane są, na podstawie Uchwały Nr XXXVI/231/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku, nagrody Burmistrza Miasta Węgrowa.

Nagrody mogą być przyznane nauczycielowi, który:

- posiada pozytywną ocenę pracy lub dorobku zawodowego

- co najmniej roczny okres pracy w szkole, w której został zatrudniony.

Ponadto nauczyciel, któremu ma być przyznana nagroda, powinien mieć znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:

1) wykazuje się dyspozycyjnością i zaangażowaniem, wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków,

2) dba o promocję szkoły, przedszkola,

3) aktywnie uczestniczy w programach realizowanych w szkole, przedszkolu,

4) efektywnie współpracuje z innymi szkołami, placówkami oświatowymi, instytucjami,

5) motywuje uczniów do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach i osiąga w tej dziedzinie sukcesy,

6) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, przedszkola, organizuje uroczystości, imprezy, zawody,

7) angażuje się w pracę wychowawczą, profilaktyczną, należycie współpracuje z rodzicami,

8) bierze efektywny udział w pracy zespołów i komisji szkolnych,

9) sprawuje z powodzeniem funkcję wychowawcy oraz opiekuna stażu.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt