Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska - Racławicka - Połaniecka, wraz z drogami dojazdowymi
Opublikowano: 25.09.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że został zrealizowany Projekt pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska – Racławicka – Połaniecka  wraz z drogami dojazdowymi” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

   

Zakres rzeczowy Projektu obejmował :

 • przebudowę odcinków ulic o łącznej długości 1035 mb  wraz z budową nawierzchni  bitumicznej i nawierzchni z kostki betonowej,
 •  przebudowę 8 skrzyżowań,
 •  budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 867,5 mb,
 •  budowę 3 nowych punktów oświetleniowych,
 •  przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury wodociągowej o długości 41,67 mb,
 •  przebudowę i zabezpieczenie kolidującej z inwestycją sieci teleinformatycznej.
 • budowę 8 przejść dla pieszych,
 • modernizację 1 przejścia dla pieszych,
 • budowę obustronnego chodnika dla pieszych o łącznej długości 1578 mb,
 • budowę obustronnej opaski bezpieczeństwa o łącznej długości 492,38 mb,
 • instalację 40 pionowych znaków drogowych.

 

Całkowita wartość projektu: 4 477 312,61PLN brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych:  4 470 447,61 PLN brutto

Wartość dofinansowania: 3 799 880,46 PLN brutto

 

 

85 % środków na realizację Projektu pochodziło  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15%  środków na realizację Projektu pochodziło z budżetu miasta

Projekt zrealizowało Miasto Węgrów.

 

 

__________________________________________________________________________________________


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt