Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Resocjalizacji oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Opublikowano: 02.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

W Urzędzie Miejskim w Węgrowie można uzyskać pomoc Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Resocjalizacji oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Funkcję tę sprawuje Piotr Szaniawski (e-mail:  , tel. 025 792 25 99).

Pełnomocnik został powołany przez Burmistrza Miasta Węgrowa w celu realizacji programów profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, stanowiących część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanych corocznie przez Radę Miejską.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt