Aktualności
Opublikowano: 03.08.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje,

iż decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego

Miasto Węgrów nie otrzymało dofinansowania

na projekt pn. "Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii

ze źródeł odnawialnych w Mieście Węgrów".

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania Miaasto Węgrów nie będzie realizowało projektu.

Pobierz pismo

.....................................................................................................................................................

Miasto Węgrów  informuje, iż 7 października 2016 roku

do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

w ramach ogłoszonego konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16

został złożony wniosek pn. „Instalacje do produkcji i dystrybucji energii

ze źródeł odnawialnych w Mieście Węgrów”.

Wniosek złożony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie, dostawę i montaż infrastruktury OZE dla prywatnych budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej w Mieście Węgrów w tym: 

  1. zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i instalacji infrastruktury OZE (montaż 3 rodzajów infrastruktury OZE: 1. Kolektory słoneczne – 99 budynków mieszkalnych 2. Panele fotowoltaiczne – 64 budynki mieszkalne i 4 budynki użyteczności publicznej 3. Pompy ciepła – 4 budynki mieszkalne);
  2. zadanie nieinwestycyjne związane z ponoszeniem kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu.

Wniosek, zgodnie z zasadami konkursu, zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to pierwsza połowa 2017 roku.

.......................................................................................................................................

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20-22 sierpnia 2016r. (sobota – poniedziałek) w godzinach 09:00 – 20:00, w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie instalacji OZE, będzie przeprowadzana wizja u wszystkich osób, które złożyły deklarację przystąpienia do projektu dot. budowy instalacji OZE na terenie Gminy Węgrów.

Bardzo prosimy o obecność osób decyzyjnych.

....................................................................................................................................................

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym 08 sierpnia 2016 r. o godz. 16.30  w sali widowiskowej w Węgrowskim Ośrodku Kultury.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wstępne założenia projektu. Omówione będą dostępne w ramach projektu instalacje oze, ich wady i zalety a także dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt