Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie
Opublikowano: 01.08.2017
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

 

Burmistrz Miasta Węgrowa informue, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego został dofinansowany projekt pn. „Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie ”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „ E-usługi dla rozwoju Mazowsza”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12 lipca 2017 r.  

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest: „Intensyfikacja wykorzystania technologii ICT do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo oraz dojrzałych, elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców, w tym do usprawnienia procesów administracyjnych i dostarczenia wiarygodnej informacji zarządczej dzięki wdrożeniu nowych, zmodernizowanych aplikacji oraz innowacyjnej platformy zintegrowanych usług publicznych stanowiącej część infrastruktury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem (ZSZM)”

 

Zakres rzeczowy:

 1. Oprogramowanie aplikacyjne- Systemy Dziedzinowe oraz rozbudowa Systemu e-Urząd
  1. Oprogramowanie aplikacyjne- System Informacji Kierownictwa- komponenty usługi danych przestrzennych MSIP lub równoważne
  2. Oprogramowanie aplikacyjne- Opracowanie wzorów formularzy e-usług
  3. Sprzęt IT
  4. Oprogramowanie narzędziowe i systemowe
  5. Wdrożenie i prace instalacyjne- konfiguracyjne
  6. Prace adaptacyjne dot. serwerowni
  7. Szkolenia
  8. Promocja projektu

Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 31.03.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 333 812,00 PLN brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 333 812,00 PLN brutto

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 067 049,60 PLN brutto co stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt