Konsultacje nt. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opublikowano: 22.09.2017
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Dołączone pliki
Ogłoszenie598 kB

Konsultacje społeczne w Węgrowie

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii na temat projektu Programu.

Swoje uwagi można wnieść ustnie do protokołu podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16.

W załączeniu znajduje się ogłoszenie o konsultacjach, projekt Programu oraz formularz konsultacji.

Pisemne opinie należy dostarczyć do 20 października 2017 r. do Biura obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Węgrowie lub elektronicznie na e-mail:

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt