Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Opublikowano: 10.03.2020
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Dołączone pliki

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (SSSE) pełni funkcję zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji o łącznej powierzchni ok. 26 414 km², który swoim zasięgiem obejmuje całe województwo podlaskie, 2 powiaty województwa warmińsko-mazurskiego: ełcki i gołdapski oraz 4 powiaty województwa mazowieckiego: łosicki, ostrowski, sokołowski i węgrowski.

SSSE jest właściwa do wydawania decyzji o wsparciu nowej inwestycji na tym obszarze.

Decyzje o wsparciu uprawniają Przedsiębiorców do skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) nawet do 70% wartości zainwestowanego kapitału, jeżeli tylko nowa inwestycja spełnia określone kryteria ilościowe i jakościowe. Nie ma znaczenia lokalizacja inwestycji (w granicach obszaru zarządzanego przez SSSE S.A.), ani forma własności nieruchomości, na której inwestycja ma być ulokowana - prywatny, czy publiczny - jeżeli Inwestor wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości.

 

Zachęcamy wszystkich Przedsiębiorców z powiatów przypisanych do obszaru pozostającego we właściwości Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., którzy planują realizację nowych inwestycji, do kontaktu w celu analizy możliwości uzyskania wsparcia w postaci pomocy publicznej na nową inwestycję.

Zachęty inwestycyjne na terenie Miasta Węgrowa.

 

ZWOLNIENIE W PODATKU DOCHODOWYM PRZY REALIZACJI  NOWEJ INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA WĘGROWA.

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu może skorzystać ze zwolnienia  w  podatku dochodowym.

Atuty realizacji nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu:

  1. Zwolnienie w podatku dochodowym   dla przedsiębiorców: do 55 % dla małego przedsiębiorcy, 45 % dla średniego przedsiębiorcy, 35 % dla dużego przedsiębiorcy licząc od wartości inwestycji.
  2. Decyzja o wsparciu na 12 lat –  jest to okres  do wykorzystywania zwolnienia w podatku dochodowym.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić kryteria ilościowe i jakościowe:

  • kryterium ilościowe : najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją jakie musi ponieść przedsiębiorca by skorzystać z decyzji o wsparciu:

- mikro - 1,2 mln zł

- mały - 3,0 mln zł

- średni - 12 mln zł

- duży - 60 mln zł

  • kryterium  jakościowe: najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o wsparciu  - 5 pkt.

 

UWAGA: nowa inwestycja to nie tylko budowa od podstaw nowego zakładu, ale także zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu lub wprowadzenie nowych wyrobów (dywersyfikacja) lub zasadnicza zamiana procesu technologicznego.

Decyzję o wparciu na realizację nowej inwestycji na gruntach prywatnych, strefowych, samorządowych i innych wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Na terenie województwa mazowieckiego duży przedsiębiorca nie otrzyma decyzji o wsparciu  na działalność gospodarczą wchodzącą w zakres tej samej klasy działalności, co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę na terenie tego województwa. 

Myślisz o nowej inwestycji? Zadzwoń do nas.

 

Suwalska Specjalna  Strefa Ekonomiczna S.A.  Biuro w Ełku

ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

tel. +48 87 610 62 72

 

Wojciech Kierwajtys – Wiceprezes Zarządu SSSE S.A.

mobile:  601  369 461, e-mail:

 

Beata Kulka – Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora

mobile:  607 058 222 , e-mail:

www.ssse.com.pl  

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt